سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دیجی پاپ

سرویس جدید دیجی پاپ در جهت بهبود ارتباط با کاربران گرامی می باشد.

 

SMS  : 30004866006600

*** کلیه خطوطی که دریافت پیام های تبلیغاتی را مسدود کرده اند نمی توانند از سامانه ما پیامی دریافت کنند .